Singelmammor och regnbågsfamiljerIdag utkommer boken Under ansvar & Ödesmärkt av författaren Karin Smirnoff på Schildts & Söderströms förlag.

Karin Smirnoff (1880–1973) är tämligen okänd. Hennes familj är däremot bekant för de flesta. Äktenskapet mellan hennes far, författaren August Strindberg, och hennes mor, skådespelerskan Siri von Essen, har försett litteraturhistorien med en av de mest omtalade skilsmässorna.

Efter skilsmässan bosatte sig Siri von Essen tillsammans med de tre barnen Karin, Greta och Hans i Helsingfors. Karin debuterade som författare 1914. Precis som sin far, var hon inte rädd för att ta upp för samtiden kontroversiella ämnen i sina texter. Romanen Under ansvar (1915) handlar om en ung, ogift kvinna som ensam försöker ta hand om sitt barn. Pjäsen Ödesmärkt (1923) behandlar det homosexuella begäret, och var av allt att döma den första dramatiska texten kring detta tema i Norden. 

Kring sekelskiftet 1900 pågick en långvarig och bitvis häftig diskussion om kvinnans uppgifter i samhället och hennes roll som mor. Karin Smirnoff ville med romanen Under ansvar ta del i den här diskussionen. Titeln ger en fingervisning om det resonemang som hon för. En mors största ansvar är att ta hand om de barn hon sätter till världen. Så länge barnets behov blir tillfredställda spelar det inte någon roll om barnet blivit till inom ett äktenskap eller inte. Samhället borde inte heller ha någon rätt att moraliskt fördöma mor och barn i sådana fall. 

Men Karin Smirnoff var inte någon idealist. Hon såg också de svåra följdfrågorna av ett sådant resonemang. Hur går det för sådana personer som på grund av omständigheterna inte kan tillgodose ett barns materiella behov – är förmånen att få barn någonting som bara tillkommer samhällets välbärgade? Och hur går det så länge samhället av ohejdad gammal vana fortsätter att stigmatisera ensamma mödrar och deras barn – har en ensam mor som längtar efter ett barn rätt att utsätta barnet för samhällets förakt? Det är ju inte barnets fel att samhället inte ännu har förändrats tillräckligt för att barnet inte ska få lida.

Det är då Karin Smirnoff ställer dessa frågor som hennes text känns förvånansvärt aktuell. Även om det nordiska samhället inte längre ifrågasätter ensamma mammors moral så är de här frågorna fortfarande brännande nutida inom en något annorlunda diskussion.

I den pågående finländska diskussionen om samkönade pars lagliga rätt till adoption och om diskussionen kring rätt till assisterad befruktning för singelkvinnor i Sverige ställs idag ofta liknande frågor som de Karin Smirnoff ställde för hundra år sedan. 

I båda fallen handlar diskussionen ofta om vilka behov ett barn egentligen har – alltså i själva verket: är det bara ett parförhållande mellan en heterosexuell mamma och pappa som kan tillfredställa ett barns behov? Ofta tar man också upp frågan om hur barnet kommer att uppleva omgivningens reaktioner på en familj med två mammor eller två pappor (Kommer barnet att bli retat?).

På den sista frågan ger Karin Smirnoff i sin roman inget egentligt svar. Bokens unga ogifta mamma råkar onekligen ut för en hel del svårigheter på grund av omgivningens oförstående attityd. Men samtidigt finns det också personer i hennes omgivning som är beredda att hjälpa och stöda henne.

Kanske är det sist och slutligen egentligen just de hundra år som förflutit sedan boken skrevs som slutgiltigt har svarat på Smirnoffs fråga? 

Invanda föreställningar om vad en familj egentligen är kan förändras även om de som går i spetsen för en sådan förändring ibland råkar ut för omgivningens oförståelse. 

För hundra år sedan var det de ogifta mödrarna som fick kämpa med omgivningens fördomar – idag har samhället förändrats och de flesta har inte längre något problem med att också en ensamstående förälder är en tillräcklig familj.

 Julia Dahlberg

  • Karin Smirnoff: Under ansvar & Ödesmärkt. Red. Julia Dahlberg, Kaisa Heselius, Ylva Larsdotter, Maria Lival-Juusela, Rita Paqvalén & Hedvig Rask, Shildts & Söderströms, Helsingfors 2013.
  • Om du besöker Bokmässan i Helsingfors fredagen 25.10.2013 kan du klockan 14.30 höra redaktörerna Rita Paqvalén och Ylva Larsdotter samt skådespelaren Riko Eklundh prata om Karin Smirnoff och boken på Tottiscenen.