Projektmöte i Hyvinge

Höstens första sammanträffande var i Hyvinge tisdagen 20 augusti. På bilden (från vänster) Charlotte Vainio, Mia Korpiola, Anu Lahtinen, Taina Saarenpää och Hanna Kietäväinen-Sirén.