Mistä tunnet sä perheen?

Naisten tiedesäätiön tilaisuudessa (”Emeritat äänessä” -sarja) tiistaina 10.12.2013 kuultiin professori, emerita Riitta Jallinojan tutkimuksesta otsikolla "Syntynyt perheeseen" Perhettä laajasti tutkinut Jallinoja kertoi hankkeestaan, jossa hän analysoi perheeseen syntymisen ja perhetaustan vaikutuksia. Jallinojan tutkimuksessa on mukana monenlaisia eurooppalaisia perheitä, niin aatelisia, pappissäätyisiä perheitä kuin yritysdynastioitakin.

Millaisia ilmentymiä perhe saa - miten esimerkiksi valokuvissa perhe esitetään, millaisissa tilaisuuksissa perhe realisoituu, miten sukulaiset vaikkapa rakentavat kesämökkejään samoille maille tai kokoontuvat viettämään joulua? Miten perhe muuttuu ajallisesti - milloin esimerkiksi avioerot alkavat yleistyä? Tutkimusaineistona mm. perhekronikoita, sukututkimuksia ja haastatteluja.