Tutkijat

Anu Lahtinen (projektin johtaja)

FT, Dosentti, Prof. (ma.), Suomen ja Pohjoismaiden historia (Helsingin yliopisto)

 • Tutkimusaiheita: Keskiajan ja uuden ajan alun sukupuoli- ja perhehistoria
 • Muita tutkimuksen kohteita: keskiajan ja uuden ajan alun sosiaali- ja kulttuurihistoria, kirjeiden kirjoittamisen historia, eliittien historia, arkipäivän historia, amerikkalaiset talk show't
 • Kotisivu ja blogi
 • Oma twittertili
 • Kronikkahanke

 

Johanna Ilmakunnas 

FT, Tutkija, Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitos Vieraileva tutkija, University of Northampton, UK, School of Social Sciences

 

Ilana Aalto

FT, tutkijatohtori, Turun yliopisto, sukupuolentutkimus/kulttuurihistoria

 

Tiina Miettinen, FT

Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö (Historia)

 • Tutkimuskohteet: Naimattomien naisten ja perheiden historia 1500-luvulta 1800-luvulle Suomen ja Ruotsin maaseudulla. Tutkimuskohteena myös suurvaltakauden sukututkimukset, sukukirjat, heraldiikka ja genealogian historia Ruotsissa ja Suomessa.
 • Viimeisimmät julkaisut: Ihanteista irrallaan. Hämeen maaseudun nainen osana perhettä ja asiakirjoja 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun, (Tampereen yliopisto 2012); "Fordeliorum Familia. Släkten Fordells genealogi och forskningshistoria i Finland och Sverige",  Släktforskarnas Årsbok 2012, (Sveriges Släktforskarsförbund, Stockholm 2012); Satakunnan historia VI, 1750-1869 (ilmestyy 2014).
 • Sähköposti: tiina.m.miettinen{korvapuusti]uta.fi

 

Mia Korpiola

OTT, dos. Helsinki Collegium for Advanced Studies

 

Jarkko Keskinen

FT, yliopisto-opettaja, Turun yliopisto, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

 • Tutkimuskohteet: Talous ja sosiaalihistoria, Porvariston perheverkostot ja yhteisöllisyyden rakentuminen 1700–1800-luvun kaupunkiyhteisöissä.
 • Sähköposti: Jarkko.keskinen[at]utu.fi

 

Julia Dahlberg

FM, jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (historia)

 • Tutkimusintresseihin kuuluvat Euroopan kulttuuri- ja aatehistoria 1800-luvulla sekä elämäkertatutkimus ja perhehistoria. Dahlbergin väitöskirjan tutkimusaiheena ovat sisarukset Helena ja Edvard Westermark.
 • Julkaisut:  “Vardagsstöd, kontaktförmedling och rollmodeller. Syskonens position i den samhällsaktiva, borgerliga kvinnans nätverk under sent 1800-tal”. Historisk tidskrift för Finland 3/2011.
 • Sähköposti: etunimi.sukunimi{korvapuusti]helsinki.fi
 • Blogi: En märklig historia

Maija Ojala

FM, jatko-opiskelija, Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Historia

 • Väitöskirjan aiheeni on käsityöläisten yrittäjäkulttuuri ja lesken asema Itämeren alueen kaupungeissa myöhäiskeskiajalla ja uuden ajan alussa. Mielenkiintoni kohteita ovat erityisesti vanhempien aikojen kaupunkihistoria, sukupuoli- ja taloushistoria sekä avioliittoa ja kotitaloutta koskevat kysymykset. Olen erikoistunut keskialasaksan kieleen.
 • Muut projektit: Olen tutkinut myös uskonnollista osallistumista ja reformaatiota Itämeren alueen kaupungeissa. Parhaillaan kirjoitan artikkelia veden käytöstä keskiajan Tukholmassa.
 • Sähköposti: maija.l.ojala[ät]uta.fi

 

Taina Saarenpää

FM, jatko-opiskelija, Turun yliopisto, Suomen historia

 • Tarkastelen väitöskirjassani keskiajalla Suomen alueen kaupungeissa eläneiden porvariyhteisöön kuuluneiden naisten toimijuutta. Tavoitteena on tarkentaa kuvaa kaupunkilaisnaisten mahdollisuuksista, asemasta ja oikeuksista sekä hahmottaa porvariyhteisön naisten elinpiiriä ja verkostoja. Tutkin myös sitä kuinka alkuperäislähteiden keräämisen, tulkinnan ja julkaisun tavat ovat vaikuttaneet, ja vaikuttavat edelleen, porvarisnaisten tutkimukseen.
 • Mielenkiintoni kohteita ovat sukupuolihistoria, vanhempien aikojen kaupunkihistoria, arjen historia ja arkistotiede.
 • Sähköposti: taina.saarenpaa(at)utu.fi
 • Puhelin: 02 333 5230 

 

Charlotte Vainio

FM, jatko-opiskelija, Helsingin yliopisto, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos (historia)

 • Viimeisimmät julkaisut: ”Empowered Spouses – Matrimonial Legal Authority in Sweden 1350-1442” i Ainonen, Kangas och Korpiola: Authorities in the Middle Ages: Influence, Legitimacy and Power in Medieval Society (de Gruyter 2013).
 • Sähköposti: etunimi.sukunimi@helsinki.fi

 

Hanna Kietäväinen-Sirén

FM, jatko-opiskelija, Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos (Suomen historia)

 • Tutkimusintresseihin kuuluvat uuden ajan alun emootiohistoria sekä avioliiton ja sukupuolten välisen suhteen kulttuurihistoria. Kietäväinen-Sirénin väitöskirja käsittelee miehen ja naisen välistä rakkautta sekä avioliittoa sen jäsentäjänä 1600-luvun loppupuolen suomalaisella maaseudulla.
 • Viimeisimmät julkaisut: Artikkeli “The Warm Water in my Heart” – The Meanings of Love among the Finnish Country Population in the Second Half of the 17th Century (The History of the Family 16/2011, pp. 47-61. DOI information: 10.1016/j.hisfam.2010.10.002.)
 • Muut projektit: Kietäväinen-Sirén toimittaa varhaismodernia rakkautta Pohjoismaissa käsittelevää artikkelikokoelmaa
 • Sähköposti: hanna.kietavainen-siren(at)jyu.fi

Mari Välimäki

FM, jatko-opiskelija, Turun yliopisto


 • Väitöskirjassani tarkastelen miehen roolia ja toimintaa avioitumisprosessissa 1600-luvun Ruotsissa. Miten miehet näkivät itsensä, velvollisuutensa ja mahdollisuutensa tässä prosessissa, entä miten muut hänet näkivät? Tutkin miehiä kaupunkiympäristössä ja tarkastelun kohteeksi olen valinnut Turun. Tutkimukseni työotsikko on Man and Marriage. Roles and Objetives of men in a marital process in the late 17th Century Turku.
 • Mielenkiintoni kohteita ovat Suomen ja Ruotsin uuden ajan alun historia, arjen historia, sukupuolihistoria erityisesti miesnäkökulmasta sekä avioliiton historia.
 • sähköposti: marivaz (at) utu.fi
 • Puhelin: 02 333 5461
Hankkeella on myös asiantuntijoista koottu ohjausryhmä, jonka edustajia kutsutaan alustajiksi ja kommentaattoreiksi eri tilaisuuksiin ja työryhmiin.

 

Ohjausryhmään kuuluvat:

 • FT, Suomen ja Skandinavian historian dosentti Kai Häggman (Historia, Helsingin yliopisto), erikoisala perhehistoria
 • Kaupunkihistorian professori Marko Lamberg (Tukholman yliopisto), erikoissalana Tukholman historia
 • YTT, dosentti Ritva Nätkin (Sosiaalitutkimus, Tampereen yliopisto) erikoisala kriittinen perhetutkimus
 • Suomen historian prof. Kirsi Vainio-Korhonen (Suomen historia, Turun yliopisto), erikoissalana sukupuolihistoria Ruotsin vallan ja autonomian ajan Suomessa
 • Sukupuolentutkimuksen professori Jaana Vuori (Itä-Suomen yliopisto )
 •  Lisäksi ohjausryhmässä oli kevääseen 2013 asti mukana professori, oikeushistorioitsija Anu Pylkkänen (1959-2013).